RECENT ACQUISITIONS

Türkiye’nin yakın dönem koleksiyonculuk tarihi aynı zamanda yakın dönem kültür tarihidir. Son yirmi yılda Türkiye’de görsel sanatlar alanında meydana gelen koleksiyon birikimi daha önceki hiçbir dönemle mukayese edilemeyecek zenginlik ve derinliktedir. Bu koleksiyonların zenginliği öncelikle yöneldikleri sanatsal alanın genişliğinden kaynaklanıyor. Türkiye sanatında üretilen yapıtlar olduğu gibi dünyanın hemen yerinde üretilen yapıtlar da mevcut koleksiyonlarda; modern sanat olduğu gibi güncel sanat da mevcut. Ayrıca sanatsal üretim tekniklerinin hemen hepsi bu koleksiyonlarda temsil ediliyor.

Son Edinimler sergisinde bu koleksiyonlara eklenen son 2 yapıtı sergiliyoruz. Böylece Türkiye’deki koleksiyoncuların eğilimleri, yönelimleri, tercihleri ve arayışları konusunda bir ipucu sağlıyoruz. Bu kültürel tercihlerimizin yönünü göstermesi bakımından önemsediğimiz bir olgu.

Öte yandan bu arayışların ve yönelimlerin bir tür dökümünü yapıyoruz. Ne var ki onu gerçekleştirirken birbirinden bağımsız bu yapıtların bir sergi bütünlüğü oluşturmasına özel bir küratörlük çabası gösterdik. O nedenle serginin iç mantığını şeyler, sözcükler, imler: o ve öteki diye düşündük.

Çarpıcı, etkileyici bir sergiye ulaştık. Başarı, sergiyi oluşturan yapıtların ve onlara sahip olanların başarısıdır. O yapıtların kamuya gösterilmesi ise çok önemli bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Her koleksiyonun son kertede kamusal olduğu düşüncesindeyiz. Bu serginin yeni çığırlar açacağına ise yürekten inanıyoruz.

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman