CIF DIALOGUES

Çağdaş İstanbul Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇİV), 2018 yılında çağdaş sanatın ve kültürün eğitim programları yoluyla gelişimini desteklemek ve çağdaş sanatın, yeni girişimlerin, yeni trendlerin ve kültürel gelişmelerin önemli örneklerini İstanbul’daki sanatseverlere sunmak için kuruldu. Çağdaş Türk sanatını ve kültürünü dünyaya tanıtmanın yanı sıra vakıf, İstanbul’u uluslararası sanat ve kültürün önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı hedefliyor.

CI Dialogues, geçtiğimiz 6 yıl boyunca fuarın konuşma programı olarak, sanat uzmanları, müze ve galeri direktörleri, sanatçı ve küratörlerin konuşmacı olarak katılımıyla Contemporary Istanbul fuar alanında yer aldı.

CIF Dialogues 2018 bu sene ilk defa fuar alanından farklı bir mekanda, vakfın ilk etkinliği olarak 18 Eylül 2018 tarihinde bağımsız bir sempozyum olarak gerçekleşti. CIF Dialogues 2018’in “Duyarlılıklar” olarak belirlenen ana teması; katılımcıların sanatın farklı disiplinlerini yorumlayarak ve empati kurarak etrafını anlaması ve değer vermesini hedeflerken oturumlar; sanat, mimari ve mekan, teknoloji, inovasyon, kültür, tasarım ve kültürel miras kavramları ile yakından bağlantılı olarak ele alındı.

Daha fazla bilgi için http://ciacef.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.