CI’19 PLUGIN

Plugin Istanbul bölümü yeni medya ve dijital sanata odaklanıyor ve çağdaş sanatın mevcut durumunu yaratıcı müdahalelerle güncellemek ve dönüştürmek için uluslararası sanat fuarının geleneksel formatına eklenerek birbiriyle etkileşimi teşvik eden bir platform yaratıyor.

Deneyim sezgisel olarak estetik bir yaratıma ulaşabilirse, sanat retinal algının ötesine geçerek, insan zihninde gerçek bir iz bırakacaktır.Dünyayı bilme, algılama, hissetme şekillerimizin güncel yaklaşımlarının temel koşullarından birini oluşturan teknoloji, sanat ile bir araya gelerek Akdeniz havzasının kültürel unsurlarını Dünya’daki dijital sanatlar üretimleriyle harmanlıyor ve izleyiciye sunuyor.Sanatçının laboratuvarında ürettiği ve her biri başlı başına bir deneyim sunma hedefiyle ortaya çıkan tüm yeni form anlayışlarını; izleyicinin beden etkileşimini, deneyimlediği yeni bilinç biçimlerinden aldığı etkiyi; RW. [material]’ın nereden geldiğini ve nasıl algılandığını, çevresindekilerle nasıl iletişime geçtiğini Plugin süresince ele alacak olan sergi ayrıca tüm bu süreçlerin tarihselliğini neo arkeolojik perspektifte sunuyor.

Plugin 2019 Broşürü için tıklayınız. 

CI’19 PLUGIN SPONSORU

KÜRATÖR

Esra Özkan

Esra Özkan 2011 yılından bu yana sanat sektöründe galeriler ve müzelerin farklı birimlerinde aktif rol alarak yurt içi ve yurtdışı bir çok sergide küratör ve direktör olarak yer almıştır. Güncel olarak dijital sanatlar alanındaki araştırmalarında ve çalışmalarında, teknoloji, sanatı ve bilimi bir araya getiren çalışmalara yönelmekle birlikte felsefeyi temel alarak teknoloji, bilim ve sanat arasındaki bağı kuruyor.