CI’19 PLUGIN

Plugin Istanbul bölümü yeni medya ve dijital sanata odaklanıyor ve çağdaş sanatın mevcut durumunu yaratıcı müdahalelerle güncellemek ve dönüştürmek için uluslararası sanat fuarının geleneksel formatına eklenerek birbiriyle etkileşimi teşvik eden bir platform yaratıyor.

RW. [material]

Deneyim sezgisel olarak estetik bir yaratıma ulaşabilirse, sanat retinal algının ötesine geçerek, insan zihninde gerçek bir iz bırakacaktır.

Sanatçının laboratuvarında ürettiği ve her biri başlı başına bir deneyim sunma hedefiyle ortaya çıkan tüm yeni form anlayışlarını; izleyicinin beden etkileşimini, deneyimlediği yeni bilinç biçimlerinden aldığı etkiyi; RW. [material]’ın nereden geldiğini ve nasıl algılandığını, çevresindekilerle nasıl iletişime geçtiğini Plugin süresince ele alacak olan sergi,bir ham maddenin mekan içerisinde özne, zaman içerisinde ise nesne olma durumunu veya bu durumların izleyicinin tepkisine göre yer değiştirmesini ve bu akış içerisinde sadece retinaya olan etkisini değil, deneyimin sezgisel boyutuna geçerek insan zihninin muhakemesinde gerçek bir iz bırakmayı ele alır.

KÜRATÖR

Esra Özkan

bang. Art Innovation Prix by ArtBizTech’in yöneticiliğini ve küratörlüğünü yürütmekte olan Esra Özkan 2011 yılından bu yana sanat sektöründe galeriler ve müzelerin farklı birimlerinde aktif rol alarak yurt içi ve yurtdışı bir çok sergide küratör ve direktör olarak yer almıştır. Güncel olarak dijital sanatlar alanındaki araştırmalarında ve çalışmalarında, teknoloji, sanatı ve bilimi bir araya getiren çalışmalara yönelmekle birlikte felsefeyi temel alarak teknoloji, bilim ve sanat arasındaki bağı kuruyor.