Contemporary Istanbul Yeni Medya ve Digital Sanatlar Alanı Plugin 7. Senesinde

Contemporary Istanbul Yeni Medya ve Digital Sanatlar Alanı Plugin 7. Senesinde

14. Contemporary Istanbul 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Contemporary Istanbul bünyesinde gerçekleştirilen, dijital sanatlar ve yeni medya alanında sanatsal üretimleri bir araya getiren PLUGIN, bu yıl 7. edisyonuyla sanatseverleri ağırlayacak.

Yeni medya alanında bilimle sanatı buluşturan PLUGIN’in bu seneki konsepti RW. [material] olacak. PLUGIN’in küratörlüğünü Esra ÖZKAN; sponsorluğunu ise Siemens Ev Aletleri üstleniyor.

Dünyayı bilme, algılama, hissetme şekillerimizin güncel yaklaşımlarının temel koşullarından birini oluşturan teknoloji, sanat ile bir araya gelerek Akdeniz havzasının kültürel unsurlarını dünyadaki dijital sanatlar üretimleriyle harmanlıyor ve izleyiciye sunuyor. Sanatçının laboratuvarında ürettiği ve her biri başlı başına bir deneyim sunma hedefiyle ortaya çıkan tüm yeni form anlayışlarını; izleyicinin beden etkileşimini, deneyimlediği yeni bilinç biçimlerinden aldığı etkiyi; RW. [material]’ın nereden geldiğini ve nasıl algılandığını, çevresindekilerle nasıl iletişime geçtiğini Plugin süresince ele alacak olan sergi ayrıca tüm bu süreçlerin tarihselliğini neo arkeolojik perspektifte sunuyor.

Mathieu Le Sourd (Maotik), Erratic Weather

7. PLUGIN’de Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Azerbaycan’dan katılım sağlayacak isimler şöyle: Alex Guevara, Aykut Cömert, Betül Aksu, Begüm Yamanlar, DECOL& Nohlab, Farhad Farzaliyev, Jessica Boubetra, Kerim Dündar&Mehmet Kemaloğlu, Mathieu Le Sourd [Maotik, Nergiz Yeşil, Olivier Ratsi, Orkan Telhan, Pınar Yoldaş RE.sole [Ahmet Ünveren &Ecem Dilan Köse], Şölen Kıratlı & Hannah E. Wolfe, Umut Servan Koyun, Under1Minute [Hakan Yılmaz, Mehmet Ünal, Kıvanç Tatar]

Siemens ile sıra dışı mutfak deneyimi

Siemens Ev Aletleri, Contemporary Istanbul’un sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan Plugin Bölümü’nün destekçisi olmaya devam ediyor. Bu yıl RW. [material] teması ile Plugin sergisi, dünyanın dört bir yanından gelen eserlerin yanı sıra Siemens ürünlerinin teknoloji, tasarım ve deneyim vizyonundan ilham alarak su, ateş ve buzu simgeleyen etkileşimli bir dijital sanat eserine ev sahipliği yapacak.

Deneyim sezgisel olarak estetik bir yaratıma ulaşabilirse, görsel algının ötesine geçerek, insan zihninde gerçek bir iz bırakacaktır söylemiyle hayata geçirilecek Plugin 2019’da sergilenmek üzere, Decol ve Nohlab ekipleri tarafından Siemens Ev Aletleri adına özel bir eser tasarlanıyor. Siemens’in mutfak deneyimini günlük yaşam tarzına dönüştüren yenilikçi teknolojileriyle bağdaştıracak özel yapım sanat eseri, su, buz ve ateş gibi doğa elementlerinin formları arasında ilişki kuruyor. Eser, teknolojinin sanatta yarattığı sıra dışı etkiyi ziyaretçilere yaşatacak.

Aykut Cömert, Halı

PLUGIN Kategorileri – PLUGIN Sözlüğü

Software: Sw

Yazılım, bir bilgisayarı belirli görevleri gerçekleştirmesi için yönlendiren talimatlar veya programlar dizisidir. Komut dosyaları, uygulamalar, programlar ve bir dizi talimat, yazılımı tanımlamak için sıklıkla kullanılan terimlerdir.

Mapping: Mp

Projeksiyon haritalaması, herhangi bir 3 boyut şeklindeki ortak nesneleri etkileşimli ekranlara dönüştürerek herhangi bir yüzeye eşlenerek görüntünün düz olmayan veya beyaz olmayan yüzeyler haricinde de gösterilmesidir.

Computational Art: Ca

Bilgisayarın araç olarak kullanılarak algoritmalar özelinde ortaya konulan, 3D yazıcılar, lazer kesiciler, robotik, giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılan parametik tasarımlar.

Audio visual performans- Av

‘Canlı görsel-işitsel performans’ terimi, bir ses ve görüntü manipülasyonunu tanımlar. Geçici olmasının yanı sıra, canlı görsel-işitsel performanslar prodüksiyon ve sergileme için teknolojinin kullanımı ile sanatçılara ve izleyicilere deneyimler sunar.

Neural networks: Nw

Sinir ağları, insan beynindeki nöronlara çok benzeyen birbirine bağlı düğümleri olan bilgisayar sistemleridir. Algoritmalar kullanarak ham verilerdeki gizli kalıpları ve korelasyonları tanıyabilir, kümelendirebilir ve sınıflandırabilir ve- zamanla- sürekli öğrenip geliştirebilirler.

 Machine learning: Ml

Makine öğrenmesi, analitik model oluşturmayı otomatikleştiren bir veri analizi yöntemidir. Sistemlerin verilerden öğrenebileceği, kalıpları tanımlayabileceği ve en az insan müdahalesiyle kararlar alabileceği fikrine dayanan bir yapay zekâ dalıdır.

Deep learning: Dl

Derin öğrenme; bilgisayarı, dili öğrenme, görüntü tanıma veya öngörüde bulunma gibi insani görevleri yerine getirmek için eğiten bir tür makine öğrenmesidir. Önceden tanımlanmış denklemlerle çalışacak verileri düzenlemek yerine, derin öğrenme verilerle ilgili temel parametreleri ayarlar ve bilgisayarı birçok işleme katmanını kullanarak kalıpları tanıyarak kendi başına öğrenmesi için eğitir.

Brain Computer Interfaces / Beyin Bilgisayar Arayüzü: BCI

BCI, beyin sinyallerini alan, analiz eden ve istenen bir işlemi yapmak için bir çıkış cihazına iletilen komutlara dönüştüren bilgisayar tabanlı bir sistemdir. 

Interface / Arayüz : If

Bir nesne ile kullanıcısı arasındaki bir anlaşmayı tanımlayan bir kod yapısıdır. Anlaşmaya bağlı bir sınıf veya yapı tarafından uygulanabilecek, semantik olarak benzer özellik ve yöntemlerin bir koleksiyonunu içerir.

Data Art / Veri Sanatı: Da

Büyük verilerden (simülasyonların, çalışma sayfalarının, istatistiklerin, vb.) üretilen dijital doğasından estetik formlar ve sanatsal çalışmalar yaratmaktır. Veri tabanlarından alınan veriler, ham veriler, arama motorları tarafından toplanan veriler, hesaplamalar ve istatistikler (coğrafi, politik, iklimsel, finansal) ve sanatsal yaratımda kullanılır.

Simülasyon: s

Simülasyon diğer adıyla benzetim; Teorik ya da fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.

Generative Art / Jeneratif Sanat: Ga

Üretken sanat, sanatçının bir doğal program kuralları, bir bilgisayar programı, bir makine veya başka teknolojik bir sistemi kullanarak ürettiği sanat pratiğini ifade eder.

Virtual Reality: Vr

Üç boyutlu bir görüntünün veya ortamın, içinde ekranlı kask ya da sensörler takılı eldivenler gibi özel elektronik ekipman kullanan bir kişi tarafından görünüşte gerçek ya da fiziksel bir şekilde etkileşime girebilecek bilgisayar tarafından oluşturulmuş simülasyonu.