ENG
LOGIN

5. Element

Beşinci Element Heykel Sergisi
Maçka Sanatçılar Parkı
13-19 Eylül 2017
Küratör: Hasan Bülent Kahraman

 

Tabanlıoğlu Mimarlık’ın CI 2017 mimari konsept tasarımından hareketle Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Beşinci Element heykel sergisinin küratörlüğünü Prof. Hasan Bülent Kahraman üstleniyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnonü’nün destekleri ile birlikle İstanbul’da bir park alanında ilk defa gerçekleşecek olan çağdaş heykel sergisinin katılımcı sanatçı listesinde ise Jannis Kounellis, Johan Tahon, Erdağ Aksel, Tony Cragg, Osman Dinç, Genco Gülan, Günnur Özsoy, Jan Fabre, Wim Delvoye bulunuyor.

SetWidth730 Tony Cragg Must Be 350x446x152bronze2012a

Tony Cragg
Must be
350x446x152cm
Bronze
2012

Beşinci element
Küratör: Hasan Bülent Kahraman

Empedocles’e gelene kadar antik Yunan düşünürleri dört maddeyi elbette söz konusu etmişlerdi. Tıpkı onlarda önceki büyük uygarlıkların, Babilonya ve Mısır uygarlıklarının dile getirdiği ve üstünde düşündüğü gibi. Kendisinden önceki düşünürlerin her biri dört maddeden birini öne çıkarırken Sicilyalı filozof dört maddeyi birden kavrıyor ve ilk kez onlara ‘kök’ adını veriyordu-rizomata.

Platon ilk kez onları element diye adlandırmıştı. Aristoteles ise beşinci elementi ekliyordu: ether/esir.

O günden beri ve çok daha öncesinden beri insan beşinci elemanı arıyor. Çağdaş felsefe, çağdaş popüler kültür bu elemanın ardında.

Açık havada düzenlenen bir sergi önce dört elemanı kuşatıyor: toprak, hava, ateş, su.

Beşinci eleman heykelin kendisi.

Heykel gerçekleştirilmiş olandır ve dört elemanın bireşimidir. Heykel zihinsel olandır, bizde ve heykelcide yaşayandır, ether’dir.

Ama sadece madde değildir heykel. Madde ve ötesidir: o nedenle ether’dir.

Ve heykel insandır. Maddeye bakan, maddeyi arayan, maddeyi çözümleyen insan. Fakat o insan kendisine ve tarihe, heykele ve ötesine de bakıyor.

Beşinci element toprağa, havaya, suya, ateşe ve insana, çağlar ötesinden gelen ve madde ve zaman ötesine geçen, devam eden serüvenle bir yüzleşme: bir hesaplaşma!

Ve hepsinin ötesi: madde ve düş gücü!