ENG
LOGIN

ci plugin 2016

Bilim, teknoloji ve siyasetin kesişim noktasında yer alan sanat eserlerini sergilemeye adanmış Plugin, dördüncü yılında 3-6 Kasım tarihleri arasında Contemporary Istanbul ile birlikte İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Plugin bu sene Networked Space fikrini yalnızca küratöryel bir konsept olarak değil, aynı zamanda sanatsal bir üretim biçimi ve toplumsal tahayyül ve bilincimize yönelik bir sorgulama noktasında ele aldı. Network'ler konusu epistemolojik bir soru olarak irdelendi ve dijitalleştirilmiş gerçekliğimizin yapıları sorgulanarak fiziksel ve bilişsel mekanlarımız arasındaki ilişkinin yeniden gözden geçirilmesine imkan tanındı. Bilişim teknolojileri, iş ve üretim süreçlerinin yanı sıra, mekan ve iletişim kavramlarının da köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesine yol açan ekonomik ve toplumsal değişimleri tetikledi. Networked Space anlam, maddesellik ve bilgi yaratımı ekseninde sayısız bakış açısı sunmayı hedefledi.

Plugin 2016 Artworks