ENG
LOGIN

ci dialogues 2016

Sanat fuarı, sanat eserlerinin tanıtıldığı ve satıldığı bir yer olmanın çok daha ötesindedir ve bugün, sanatın iletişimi, aracılığı ve eğitimi için uluslararası bir platform olarak işlemektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin önde gelen sanat fuarı ve en önemli yıllık sanat etkinliklerinden olan Contemporary Istanbul, 10 yıldır CI Dialogues’u düzenliyor.

Bu çok kapsamlı uluslararası panel, 3 gün boyunca 50’den fazla sanat profesyonelini, sanatçıyı ve koleksiyoneri çağdaş sanatın durumunun yanı sıra ekonomisinin ve piyasasının güncel niteliklerini değerlendirmek üzere bir araya getiriyor. Program, çağdaş sanat hakkında çeşitli kavramsal çerçevelerin ele alınacağı yuvarlak masa konuşmalarını ve bununla birlikte, çağdaş sanat ve bağlamını eleştirel olarak yansıtan ve çağdaş sanat anlayışını, araştırmasını ve aracılığını yürüten fuarın özel bölümleri olan CI Design ve Plugin’i de kapsıyor.
Doç. Dr. Marcus Graf
Contemporary Istanbul Program Direktörü

2016 Program

Galeri Sohbeti: Sanat piyasasının ihtiyaçları ve istekleri

Çağdaş sanatın çeşitli bağlamlarında, çağdaş sanat piyasası sanatın üretimi, karşılanması ve aracılığı için çok büyük öneme sahiptir. Bugün, çağdaş sanatın trendleri ve eğilimleri birçok kurum ve farklı aktörlere bağlı olduğu için oldukça karmaşık. Burada, sanat dünyasında modern sanat galerisi 150 yıldan fazladır önemli bir rol oynuyor. CI Dialogues’un ilk paneli günümüzün sanat piyasasının karakterini ve ticari galerilerin sahip olduğu güncel anlamı değerlendiriyor.
Konuşmacılar:
Yeşim Turanlı (Galeri Sahibi, Pi Artworks) 
Gregor Hose (Direktör, Galeri König) 
Stephanie Schleiffer (Satış Başkanı, Simon Lee Galeri, Londra)

Moderatör: 

Sureyya Wille (Galeri İlişkileri Yöneticisi, Avrupa, Afrika & Ortadoğu Başkanı - Artsy)

Günümüzde Collectible Design

Bir koleksiyon objesi olarak tasarımı ele alan panel, güncel teoriler ve pratiklere odaklanıyor. Tasarım objelerinin koleksiyonlarda nasıl yer aldığı, yıllar içinde tasarımın bu yönde nasıl geliştiği, yenilikçilerin kimler olduğu gibi soruları gündeme getiriyor. Bu önemli sorular, önde gelen tasarımcılar, uzmanlar ve tasarım galerisi sahipleri tarafından gündeme getirilip, tartışılacak. Son olarak, CI Design küratörü Susan McMurrain işbirliği ile düzenlenen panel, Production Design ve Güzel Sanatlar ile karşılaştırarak Collectible Design’ın ana hatlarını belirlemeyi amaçlıyor.           

Konuşmacılar:
Tamer Nakışcı (Tasarımcı, Nude) 
Pierregiorgio Robino (Functional Artist Maker, Studio Nucleo)
Nicolas Bellavance-Lecompte (Kurucu ve Direktör, Carwan Gallery Beirut)

Moderatör: 
Susan McMurrain (Direktör, CI Design)

Sanat Fuarlarının Gücü

Sanat fuarlarının Viyana, Bükreş ve İstanbul üzerindeki yerel ve bölgesel etkisi hakkındaki yuvarlak masa tartışması sanat fuarlarının günümüzdeki önemini inceleyecek. Bugün, sanat fuarlarının iletişim, aracılık ve çağdaş sanat satışı üzerinde yerel, bölgesel ve global etkileri bulunuyor. Sanatçıların, galerilerin ve koleksiyonerlerin önemli buluşma noktası olarak sanat fuarları çeşitli etkileri ile çok boyutlu bir karaktere sahip. Bu panel yerel, bölgesel ve global sanat sahnelerinin birbirleri ile bağlantısını analiz etmek için Dubai, Bükreş ve İstanbul’daki sanat fuarlarına odaklanıyor. 

Konuşmacılar:
Ali Güreli (Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı) 
Renger Van den Huevel (Yönetici Direktör, Vienna Contemporary)
Ioana Ciocan (Direktör, Art Safari Bucharest)

Moderatör: 

Hasan Bülent Kahraman (Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı, CI İcra Kurulu Üyesi)

Galata İş Melekleri: Sanat, Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık

Dünya hızla dijitalleşirken, yaratıcı endüstriler de bu değişimden etkileniyor. Gündelik hayatlarımızda ekranlarla yaşamaya, ekranlar üzerinden içerik tüketmeye çok alıştık. Bu bağlamda yeni medya işlerinin yükselişinin sebebi anlaşılmaz değil, sanat eserlerinin de formu değişiyor, dijitalleşmeye ayak uyduruyor. İstanbul'un ilk melek yatırım ağı- Galata Business Angels bu panelde sanat, girişimcilik ve melek yatırımcılık ekseninde bir panel gerçekleştirecek. Yaratıcı endüstrilerdeki girişimlere yapılan yatırımlar ile diğer sektörlerde aktif girişimlere yapılan yatırımlar arasındaki parallelik ve zıtlıklara odaklanıyor.

Konuşmacılar:

Sinan Zabunoğlu (Kurucu Ortak, iyisahne.com)
Güliz Özbek Collini (Kurucu, art50.net)
Ahu Serter (Farplas Yönetim Kurulu Başkanı, GBA üyesi, Melek Yatırımcı)
Emre Kurttepeli (Mynet Kurucusu, GBA Yönetim Kurulu Başkanı/Melek Yatırımcı)

Moderatör: 

Ata Uzunhasan (Yönetici Direktör, Galata İş Melekleri

Yazmanın İmkansızlığı

Günümüzde sanat eleştirisi, sanat gazeteciliği ve sanat yazımının zorlukları konulu oturum sanat yazarlarının durumunu,  bugün çağdaş sanat konusunda nasıl yazabiliriz, standartlar ve metotlar nesnel veya mutlak olmadığında değerlendirmek ve eleştirmek nasıl mümkün olur gibi sorular eşliğinde değerlendirilecek. Sanat eleştirmenlerinin özgürlüğü gibi sanat eleştirisi de krize girdiği ve meşruluğu saldırı altında olduğu için bu oturum, sanat yazımı ve eleştirisi konusunda takip edilecek olası stratejileri ve yanı sıra çağdaş sanatın çoğulcu ve heterojen söylemini değerlendiriyor.  

Konuşmacılar:
Evrim Altuğ (Kültür Sanat Servisi Şefi, Gazeteci ve Sanat Eleştirmeni, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye AICA Türkiye Üyesi) 
Marcus Graf (Program Direktörü, Contemporary İstanbul, Sanat Yazarı, Küratör) 
Seda Yörüker (Sanat Tarihçi, Sanat Yazarı, Editör, Genç Sanat Dergisi)

Moderatör: 

Nazlı Pektaş (Sanat Tarihçisi, Sanat Eleştirmeni, AICA Türkiye Üyesi)

Koleksiyoner Sohbeti: Bir koleksiyonu mükemmel kılan nedir?

Bu oturumda, çağdaş sanat koleksiyonerliği ve bir koleksiyonu neyin mükemmel kıldığı tartışılacak. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çağdaş sanat koleksiyonerliği global bir fenomen haline geldi ve koleksiyoner de sanat dünyasında önemli bir figür oldu. Sanat koleksiyonerliği konusunda nicelik değil nitelik önemli olduğundan, güçlü ve zayıf koleksiyonerler arasında farklar vardır. Bu oturum, mükemmel bir koleksiyonun nasıl yaratılacağının yöntemini tartışarak çağdaş sanat koleksiyonerliğinin güncel stratejilerini inceliyor.

Konuşmacılar:
Tansa Mermerci Ekşioğlu (Koleksiyoner)
Ferit Meriçten (Yönetim Kurulu Başkanı, FERKO)
Leyla Pekin (SAHA Üyesi)


Moderatör:

Claude Piening (19. Yüzyıl Avrupa Resimleri Başkanı, Sotheby’s)

HT Bloomberg’de Sanat ve Ekonomisi

Bloomberg HT işbirliği ile hazırlanan bu panel, sanat ekonomisinin güncel durumunu ve sanat piyasasındaki güncel eğilimleri çağdaş sanatın pek çok alanından uzmanları bir araya getirerek analiz ediyor.

Konuşmacılar:
Nicholas Campbell (Direktör, Narcissus Arts)
Ali Güreli (Yönetim Kurulu Başkanı, Contemporary İstanbul) 
Ferit Meriçten (Yönetim Kurulu Başkanı, FERKO)

Moderatör: 
Arzu Maliki (Program Sunucusu, Bloomberg HT)

Crème de la Crème

This panel reviews the formal and conceptual visions of CI’s new initiative, Collectors’ Stories. Collectors’ Stories is Contemporary Istanbul’s new project for reflecting Panelde Contemporary Istanbul’un yeni girişimi Collectors’ Stories projesinin biçimsel ve kavramsal vizyonları incelenecek. Contemporary Istanbul’un yeni projesi olan Collectors’ Stories Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş koleksiyonundan 120 eseri fuar alanında ayrılan özel bir bölümde bir araya getiriyor. Sergi, sanat koleksiyonerliği konusunda bir tartışma platformu olarak tanımlanırken diğer koleksiyonerlere de esin kaynağı oluşturacak. Panel, bu yenilikçi projenin motivasyonunu, vizyonunu ve misyonunu projeye dahil olan çeşitli uzmanları bir araya getirerek tartışıyor.

Konuşmacılar:
Mehmet Ali Bakanay (Koleksiyoner) 
Duygu Hoşgör (Sanat Danışmanı, Demsa)
Emre Dökmeci (Koleksiyoner)
Marc-Olivier Wahler (Artistik Danışman, Collectors' Stories Küratörü, Contemporary Istanbul)

Moderatör:
Marcus Graf (Program Direktörü, Collectors' Stories Genel Koordinatörü, Contemporary İstanbul)