TR
LOGIN

committees

Patrons

Engin Ansay

Former Ambassador, Art Collector, Istanbul

Emin Mahir Balcıoğlu

Contemporary Istanbul Advisor to the Chairman, QMA (Qatar Museum Authorithy) Program Coordinator, Doha

Bingül Cerrahoğlu

Art Collector, Istanbul

Kortan Çelikbilek

Istanbul Metropolitan Municipality Chief Advisor, Architect

Nuri Çolakoğlu

Gazanfer Gür

Suzan Sabancı Dinçer

Çiğdem Simavi

Izak Uziyel

Şerif Kaynar

Tarık Ersin Yoleri

Advisory Board

Abdelmonem Bin Eisa Alserkal

Alserkal Avenue Founder & President, Dubai

Derya Bigalı

Directing Manager of Akbank Arts Center

Leyla Alaton

Alarko Holding Company Board Member, Art Collector, Istanbul

Haro Cümbüşyan

Can Elgiz

Hakan Çarmıklı

Tansa M. Ekşioğlu

Oktay Duran

Levent Erden

Philippe Piguet

Susanne van Hagen

Michael Schultz

Mustafa Taviloğlu

Freda Rozenbaum Uziyel

Selection Committees